In een gezamenlijk persbericht over het initiatief, dat zal plaatsvinden tussen 5 en 11 juli en deel uitmaakt van het Nationaal Inspectieplan 2022 herinneren de drie instellingen aan de gegevens over het effect van alcohol op het op het rijden en schatten zij dat "een op de drie chauffeurs die bij verkeersongevallen om het leven komen een alcoholgehalte in het bloed heeft dat gelijk is aan of hoger is dan 0,5 g/l en drie op de vier van deze bestuurders een promillage hebben dat gelijk is aan of hoger is dan 1,2 g/l".

ANSR, PSP en GNR wezen op het bestaan van verschillende wetenschappelijke studies waaruit blijkt dat alcohol stoornissen veroorzaakt in cognitieve termen, informatieverwerking, reactievermogen en motorische coördinatie.

"Alcohol vernauwt ook het gezichtsveld, waardoor zogenaamd tunnelvisie ontstaat. Dit verlies van vermogens, evenals de gedragsveranderingen die kunnen leiden tot een toestand van euforie en zorgeloosheid, verhogen aanzienlijk het risico van betrokkenheid bij verkeersongevallen", benadrukten zij.