De garantie werd gegeven door de staatssecretaris voor Natuur Behoud, Bossen en Territoriale Planning, João Catarino.

Gevraagd naar de berichten van vandaag over de verslechtering van de droogte situatie in Portugal, gaf de minister toe zich zorgen te maken, maar verzekerde hij dat het land land in de komende twee jaar geen gebrek aan water voor menselijke consumptie zal hebben zal hebben, zelfs zonder regen.

"Droogte is een situatie waar we ons allemaal zorgen over moeten maken. Het is duidelijk dat de regering bezorgd moet zijn, maar wij garanderen dat er geen tekort aan water voor menselijke consumptie zal zijn", vertelde João Catarino journalisten.

De staatssecretaris waarschuwde dat als de situatie verder verslechtert, er een "efficiënter" gebruik moet komen in al zijn dimensies.

"Thuis, bij het besproeien van openbare ruimten, in de landbouw. We moeten ons ervan bewust zijn dat als er minder water is, we veel minder moeten gebruiken. De regering is verantwoordelijk voor het garanderen van de menselijke consumptie van water en en dit is gegarandeerd voor twee jaar, voor dit jaar en voor het [volgende] jaar, zelfs als het dit jaar en volgend jaar niet regent, wat hopelijk niet het geval zal zijn".

Rantsoenering begint

De staatssecretaris voor Natuurbehoud, Bosbouw en Ruimtelijke Ordening geeft echter toe dat het water in bepaalde gebieden van het land, voor bepaalde doeleinden gerantsoeneerd zal moeten worden.

"[Water rantsoenering] ja, dit kan bestaan voor sommige doeleinden, uiteraard, maar voor menselijke consumptie zullen we altijd oplettend zijn. Maar de regering is in staat te garanderen dat er geen tekort zal zijn aan water voor menselijke consumptie tijdens de zomer, zonder enige twijfel", verklaarde João Catarino.

Hittegolf

De staatssecretaris waarschuwde ook voor de hittegolf die voorspeld is voor de komende dagen door het Portugese Instituut voor de Zee en de Atmosfeer (IPMA), en die, in combinatie met de droogte, zal leiden tot omstandigheden met extreem risico op brand.

"Ik wil u waarschuwen om zeer voorzichtig te zijn met het gebruik van sommige instrumenten, met name in de land- of bosbouw, die de komende dagen brand kunnen veroorzaken, omdat de omstandigheden aanzienlijk zullen verslechteren", onderstreepte de staatssecretaris.

Voor João Catarino zijn droogte en bosbranden "twee permanente zorgen van de regering".