Op woensdag, kondigde de minister van Volksgezondheid, Marta Temido, in het parlement dat het nieuwe statuut deze week zal worden goedgekeurd door de Raad van Ministers.

In het regeringsprogramma wordt benadrukt dat het statuut, samen met samen met de investeringen die in het herstel- en weerbaarheidsplan zijn voorzien zal bijdragen met de "noodzakelijke instrumenten voor de effectieve verandering van de SNS".

Het document, dat het mogelijk zal maken om specifieke aspecten van de in 2019 goedgekeurde basisgezondheidswet te reguleren, komt op een moment dat het SNS nog herstellende is van de gevolgen van de Covid-19-pandemie.

De afgelopen weken hebben sommige openbare ziekenhuizen ook moeilijkheden ondervonden om volledige roosters van artsen te garanderen, met als gevolg beperkingen en de tijdelijke sluiting van deze diensten, waarbij patiënten worden doorverwezen naar andere afdelingen.

Deze situatie heeft de vertegenwoordigers van de artsen ertoe gebracht het vertrek van SNS-specialisten naar de particuliere sector, wegens het gebrek aan aantrekkelijkheid van de openbare ziekenhuizen, af te keuren, waarbij de regering garandeert dat sinds 2015 meer dan 32.000 professionals in de SNS zijn ingestroomd - 15.000 in de afgelopen twee jaar, waarvan 4.000 specialisten.

In dit verband heeft minister Marta Temido gereageerd met de "strategische oplossingen" die in het nieuwe statuut van het SNS zijn opgenomen, en beweert dat zij een visie zal bereiken op het gebied van menselijke hulpbronnen met de autonomie van aanwerving, met stimulansen voor gezondheidswerkers.

Op het gebied van beheer is een van de belangrijkste vernieuwingen beschreven in het document de oprichting van een nieuw uitvoerend directoraat op centraal niveau, dat verantwoordelijk zal zijn voor de coördinatie van de bijstandsverlening van de gezondheidseenheden en het functioneren van het SNS in een netwerk.

De regering beweert dat deze nieuwe entiteit een rol van operationele coördinatie van het SNS op zich zal nemen, die noodzakelijk is gebleken bij de reactie op de pandemie en die nu moet worden versterkt, maar de Ordem dos Médicos is van mening dat dit "onzin" is omdat er reeds structuren zijn die dezelfde taken kunnen uitvoeren.