In het resterende gebied was sprake van ernstige droogte (67,9%) en matige droogte (3,7%).

Op de laatste dag van mei verkeerde 97,1% van het gebied in ernstige droogte, 1,5 in matige droogte en 1,4 in extreme droogte.

Uit een vergelijking met andere jaren van droogte, die beschikbaar zijn in het klimatologisch bulletin, blijkt dat er eind juni van de jaren 2012 en 2005 sprake was van respectievelijk 56% en 64% extreme droogte.

Het instituut deelt de meteorologische droogte-index in negen klassen in, die variëren tussen "extreme regen" en "extreme droogte".


Temperaturen hoger dan gemiddeld

Naast de droogte-index geeft het IPMA-klimatologisch bulletin aan dat de maand juni als heet en droog werd geclassificeerd.

De gemiddelde waarden van de gemiddelde, de maximum- en de minimumtemperatuur waren in juni hoger dan normaal.

Het IPMA voegt in het verslag ook toe dat de gemiddelde waarde van de hoeveelheid neerslag in juni, 22,1 millimeterlager was dan de normale waarde in de periode 1971-2000, wat overeenkomt met 69%.

Eind juni bleef het percentage water in de bodem op het hele grondgebied zeer laag, vooral in het binnenland van Noord en Midden, in de vallei van de Taag, de Alentejo en de Algarve.