De omstandigheden betreffende het falen van John of Gaunt om zijn beloofde militaire hulp aan koning Fernando I te brengen en de daaruit voortvloeiende vernedering die Portugal door Castilië werd opgedrongen door middel van het in maart 1373 te Santarém ondertekende Vredesverdrag, zijn volledig beschreven in mijn brief (theportugalnews.com/.../anglo-portugalalliances) die u in maart zo vriendelijk was te publiceren.

Men mag ook niet vergeten dat Portugal gedurende die 650 jaar bij verschillende gelegenheden noch een vriend noch een bondgenoot van Engeland was. In 1588 was het een Portugees eskader van tien galjoenen en twee zabra's dat de tot mislukken gedoemde Spaanse Armada uit Lissabon leidde voor de invasie van Engeland. In de tweede helft van de 19e eeuw kwam Portugal verschillende malen aan de rand van de oorlog als gevolg van het binnendringen van zijn koloniën in zuidelijk Afrika door de Britse keizer en in 1940 werden uitvoervergunningen voor het vitale oorlogsmateriaal wolfram uitsluitend aan nazi-Duitsland verleend.

De Portugezen hebben de Britten steeds de hand gereikt, maar deze achtenswaardige internationale relatie mag niet worden ondermijnd door elitaire, politieke en corporatieve machinaties.

per e-mail Roberto Cavaleiro, Tomar