Niettemin kunnen activaklassen die zwak of zelfs negatief gecorreleerd zijn met de openbare markten, het risico van uw totale portefeuille aanzienlijk verminderen, waardoor beleggen in innovatie een aantrekkelijke optie wordt. Er zijn echter verschillende factoren waarmee rekening moet worden gehouden:

Welk type belegger is gekwalificeerd om te beleggen in een start-up bedrijf?

Investeren in startende bedrijven brengt een aanzienlijk risico met zich mee (naar schatting zal in de VS 75 procent van de door venture gesteunde bedrijven de oorspronkelijke investering nooit terugbetalen aan de investeerders), u moet over een vermogen beschikken om twee dingen te bereiken:

1) Als algemene vuistregel geldt: laat uw totale bedrag aan investeringen in start-ups niet meer dan 5-10% van uw totale vermogen bedragen.

2) Zorg ervoor dat u kunt diversifiëren. Er is hier geen gouden regel, maar een getal dat vaak wordt genoemd is om in ten minste tien startende bedrijven te investeren. Volgens een studie van de Kaufmann Foundation zorgen slechts één of twee van elke 10 start-up investeringen voor 90% van het rendement van een portefeuille, wat betekent dat de andere 8 of 9 er niet veel in zullen slagen om in waarde te groeien. Diversificatie kan worden bereikt door bijvoorbeeld te investeren in startende ondernemingen in verschillende economische sectoren, ontwikkelingsstadia en geografische locaties. Met andere woorden, van de 100 investeringen in startende ondernemingen moeten de 10 succesvolle de 90 mislukte ondernemingen compenseren. Als een van de 10 zich ontwikkelt tot een unicorn, hebt u de jackpot gewonnen.

Dit betekent dat u een aanzienlijk vermogen moet hebben om in startende ondernemingen te kunnen investeren. Als u geen diversificatie kunt bereiken door middel van directe investeringen, dan kunt u overwegen te investeren via een durfkapitaalfonds, dat automatisch een vergoeding ontvangt in ruil voor het investeren en beheren van een portefeuille van investeringen. Een bijkomend risico is dat investeringen in start-ups zeer illiquide zijn en dat er, tot een beursintroductie, geen liquide secundaire markt is voor de aandelen die u bezit.

In welke fase investeert u?

Hoe vroeger in de ontwikkeling van een bedrijf men investeert, hoe hoger het risico en dus hoe lager het investeringsbedrag voor een specifiek percentage van het bedrijf. Door in een vroeg stadium van de ontwikkeling van een bedrijf te investeren, zult u bij latere financieringsrondes, zoals een Serie A of B, zien dat als het bedrijf zijn strategie heeft kunnen uitvoeren, de waarde van uw aandelen in het bedrijf zal toenemen.

Hoe vroeger men investeert, hoe minder zinvol de cashflowprognoses zijn. Natuurlijk zijn de cash burn en de runway, die aangeeft hoeveel maanden er nog resteren voordat het bedrijf zonder cash komt te zitten, belangrijk, maar de inkomsten zijn veel moeilijker te voorspellen, vooral in het beginstadium omdat er beperkte feedback van de markt is. Waarderingen zijn uiteindelijk over het algemeen gebaseerd op verwachtingen van de toekomst, en die toekomst is in het geval van startups veel moeilijker te voorspellen dan voor volwassen bedrijven met een lange operationele geschiedenis in hun markten.

Wanneer er slechts sprake is van een probleemstelling, een oplossing, een team om mee samen te werken en een bedrijfsstrategie, dan wordt de ontwikkelingsfase meestal aangeduid als pre-seed of seed. De meeste startkapitaalrondes zijn tegenwoordig gestructureerd als converteerbare schuld; de lening wordt dus omgezet in aandelen met een korting ten opzichte van directe aandeleninvesteerders bij volgende financieringsrondes. Ook al zijn er professionele investeerders die in deze fase investeren, of eventueel investeringen via community funding websites, vaak stappen in deze fase de "zotten, vrienden en familie" in om het bedrijf van de grond te krijgen. Als u financiering verstrekt en u bent geen vriend of familie, vat de term "fool" dan niet op als een persoonlijke belediging; dit is alleen om aan te geven dat investeren in dit stadium zeer riskant is.

Pivot

Wanneer u uw due diligence-onderzoek naar een bedrijf doet, wilt u alles bekijken wat relevant is. Maar het managementteam is misschien wel de belangrijkste factor om in overweging te nemen. Is elk lid van het managementteam volledig toegewijd aan het bedrijf? Zullen zij in staat zijn de vereiste uren te maken? En hoe zullen zij reageren wanneer de strategie moet worden aangepast in het licht van marktontwikkelingen? Veel startende ondernemingen zullen in de beginfase op een bepaald moment een spagaat maken. De pivot is gebaseerd op leren, leren van feedback uit de markt, leren van ervaren investeerders, en leren van peers.

Veel investeerders zullen naar het managementteam kijken om te zien of het eerdere ervaring met start-ups heeft. Natuurlijk zal een ervaren team de stadia al eerder hebben doorlopen, maar het kan ook zijn dat het niet zo hongerig is naar succes als een team van startende ondernemers. En natuurlijk, er is tenslotte een eerste keer voor elke ondernemer.

Waardering

De waardering wordt, zoals op elke vrije markt, grotendeels bepaald door vraag en aanbod. Als u een van de weinige geïnteresseerde investeerders bent en het bedrijf heeft geen geld meer, dan heeft u een sterke hand. Indien uw concurrenten voor investeringen gevestigde durfkapitaalondernemingen zijn en u slechts een klein bedrag kunt investeren, dan zou u tevreden moeten zijn indien u in staat bent mee te gaan tegen de aan u gedicteerde waardering.

Om een indicatie van een waarde te krijgen, kunnen echter verschillende methoden worden toegepast. Men kan een veelvoud toepassen op de totale inkomsten of EBIT als de startende onderneming inderdaad al winstgevend is. Men kan ook een schatting maken van wat het zou kosten om het bedrijf vanuit het niets opnieuw op te bouwen ("cost-to-duplicate") en natuurlijk door een schatting van toekomstige kasstromen of eindwaarde te verdisconteren ("VC-methode").

Spanning tussen investeerders en ondernemers

De relatie tussen investeerder en ondernemer kan soms gespannen zijn. De ondernemer heeft uw geld nodig, maar wil dan meestal liever met rust gelaten worden. Er is veel druk op de ondernemer om de mijlpalen te halen die met de investeerders zijn afgesproken. De investeerder wil natuurlijk een indicatie hebben dat het geïnvesteerde geld wordt besteed aan het bereiken van de mijlpalen en niet aan overdreven dure kantoren en overdadige feestjes. Tussen investeerders kunnen ook spanningen ontstaan over de strategische koers van de onderneming, vooral wanneer het moeilijke tijden zijn. Wanneer een onderneming bijvoorbeeld een nieuwe financieringsronde nodig heeft om te overleven, wordt een investeerder geconfronteerd met de moeilijke keuze tussen de onderneming ten onder laten gaan en de investering verliezen of meer investeren.

Het voorgaande is slechts bedoeld als een niet-uitputtend overzicht van de kwesties die kunnen spelen als u een investering in een start-up overweegt. Bij Blacktower hebben we in het verleden cliënten advies gegeven over de vraag of dit type investering geschikt is voor u als onderdeel van uw portefeuille, gezien uw risicoprofiel, risicobereidheid, en uw financiële doelstellingen. Neem contact met ons op in het kantoor in Lissabon voor een gratis advies.

Deze mededeling is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek, en mag ook niet als zodanig worden opgevat. U dient advies in te winnen bij een professionele adviseur alvorens u aan enige financiële planningsactiviteit begint.

Blacktower Financieel Management:https://www.blacktowerfm.com/locations/portugal-algarve/

Tel: +351 289 355 685