Volgens het document van de Europese Commissie was 34% van de 1.006 respondenten in Portugal (26.509 in het Europese totaal) van mening dat het corruptieniveau niet was veranderd en was slechts 6% van mening dat er in deze periode een daling was geweest, waarmee zij achterbleven bij de algemene gegevens die door de Europese Unie (EU) in deze twee categorieën zijn geregistreerd: respectievelijk 43% en 9%. Het antwoord "er is geen corruptie" had 0%, zowel in Portugal als in Europa.

Wat het gemeenschappelijke karakter van het corruptieprobleem in het respectieve land betreft, is de perceptie in Portugal opnieuw duidelijk hoger dan het totaal in de 27 lidstaten, met 90% die verdedigt dat dit misdrijf gemeenschappelijk is op nationaal niveau en slechts 68% die dit idee aangeeft voor de communautaire ruimte. In vergelijking met 2019 registreerde Portugal zelfs een daling van vier procentpunten met betrekking tot deze perceptie van een gemeenschappelijk probleem.