Volgens de voorlopige raming van het directoraat-generaal Economische en financiële zaken (DG ECFIN) van de Europese Commissie is de indicator van het consumentenvertrouwen in juli met drie punten gedaald in de EU en met 3,2 punten in de eurozone.

"Met -27,3 punten in de EU en -27 punten in de eurozone lag het consumentenvertrouwen onder het eerdere dieptepunt dat aan het begin van de Covid-19-crisis werd bereikt, en bereikte daarmee het laagste niveau ooit", aldus het lid van de Europese Commissie.

De gegevens, die zijn verzameld in enquêtes die tussen 1 en 19 juli in de communautaire ruimte zijn gehouden, worden bekendgemaakt in een tijd van gewapend conflict in Oekraïne als gevolg van de Russische invasie van het land, afgelopen februari.

De schatting van deze maand voor het EU-aggregaat is berekend op basis van gegevens uit consumentenenquêtes in 26 EU-landen, die 98% van de totale particuliere consumptieve bestedingen bestrijken, terwijl voor de indicator voor de eurozone alle 19 staten worden bestreken.

De indicator van het consumentenvertrouwen, die maandelijks door DG ECFIN wordt gepubliceerd, is gebaseerd op antwoorden op geselecteerde vragen die aan consumenten zijn gesteld.