Ons vermogen is onderhevig aan de grillen van de financiële markten

Terugkijkend op de voorbije maanden was de marktvolatiliteit nooit ver van de oppervlakte, met aandelen, obligaties, valuta's en grondstoffen die dagelijks en zelfs binnen een dag sterk veranderden. De fundamentele bewegingen werden uitgelokt door inflatie en economische opiniepeilingen van toonaangevende marktkenners, en natuurlijk door de aanhoudende situatie in Oekraïne.

Hoewel er belangrijke structurele verschillen zijn en de druk op de economieën van het VK, de eurozone en de VS varieert, worden ze in het algemeen allemaal met soortgelijke problemen geconfronteerd. Van de drie is de Britse economie misschien wel het kwetsbaarst: veel economen verwachten dat het tweede kwartaal van dit jaar niet de groei van 0,1% zal opleveren die de Bank of England verwacht - de meest gangbare definitie van een recessie is twee of meer opeenvolgende kwartalen met een negatieve groei.

Recessies uit het verleden

Er zijn maar een paar recessies geweest sinds 1990, maar als we terugkijken naar de meest recente, de "financiële ineenstorting" die begon in 2008, is het misschien verrassend dat de rendementen op de aandelenmarkten positief waren, slechts 3 jaar na het begin ervan. Een deel hiervan kan worden verklaard door het feit dat een economie, om technisch gezien in een recessie te vallen, twee negatieve kwartalen van groei moet doormaken, en dat het startpunt voor deze rendementscijfers dus komt nadat de economie al een half jaar achteruit is gegaan. Over het algemeen duren recessies echter nog drie kwartalen, waardoor het grootste deel van het daaropvolgende jaar, waarin de marktrendementen positief waren, in een recessie terechtkomt. Zoals wij allen uit het verleden weten, hebben de financiële markten bovendien slechter gepresteerd in de aanloop naar een recessie dan tijdens de recessie.

Wat de gevreesde inflatie betreft, deze staat inderdaad op het hoogste peil in meer dan een generatie, wat de centrale banken op hun beurt heeft gedwongen vrij drastische maatregelen te nemen in een poging de inflatie in toom te houden. Hoewel het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten tot dusver agressieve inflatiecycli hebben toegepast, wordt verwacht dat zij ook in de tweede helft van het jaar in een vergelijkbaar tempo zullen voortgaan. Dit vormt een groot probleem voor de economische groei, die reeds duidelijke tekenen van verzwakking vertoont, en de roep om een recessie wordt steeds luider.

Prestaties zijn geen garantie voor toekomstige rendementen.

Toch zijn recessies in het verleden niet zo negatief geweest voor de aandelenmarkten - in feite waren de benchmarkrendementen na eerdere recessies positief. Een plausibele verklaring voor deze positieve resultaten is dat de financiële markten vrij doeltreffende vooruitziende disconteringsmechanismen zijn, waardoor zij een recessie vaak beginnen in te schatten voordat deze technisch is begonnen. Ook beginnen zij een herstel in te schatten voordat dit duidelijk is begonnen.

Volgens onze eigen analyse is er al een lichtpuntje aan de horizon: de Britse benchmarks vertonen al enige zwakte die te verwachten is bij een toenemend risico op een komende recessie, maar gunstige idiosyncratische factoren zorgen ervoor dat de FTSE100-index het tot nu toe beter doet dan zijn sectorgenoten. Is er iets misgegaan, of zou het kunnen zijn dat het VK de huidige financiële beroering als een kortstondige uitdaging ziet en dat we verder moeten gaan en omhoog ...?


Blacktower Financial Management - Tel: +351 214 648 220 of e-mail info@blacktowerfm.com