"Gezien de starheid van de voorstellen die ANA/VINCI het afgelopen jaar hebben ingediend en de poging om de rechten die in de bedrijfsovereenkomst zijn vastgelegd te beperken, waarbij de rechten die de werknemers al tientallen jaren hebben verworven worden aangetast, achten SINTAC en SQAC het dringend noodzakelijk een einde te maken aan dit blinde beleid en een einde te maken aan al deze instabiliteit", aldus de vakbonden in een persbericht.

De stakingsaankondiging is na overleg met de werknemers uitgevaardigd en zal volgens het document betrekking hebben op "alle werknemers op alle ANA-luchthavens die onder de concessie van de groep Vinci Aeroportos vallen"; zij zal op 19 augustus om 00.00 uur van kracht worden en tot eind 21 augustus duren.

SINTAC en SQAC wijzen erop dat deze aankondiging komt "na verschillende pogingen in de afgelopen jaren om te voorkomen dat er een staking komt".