Volgens informatie van het bedrijf dat de brug beheert, is de sluiting, die reeds op 22 juli had plaatsgevonden, het gevolg van werkzaamheden die momenteel aan de infrastructuur worden uitgevoerd.

Als alternatief stelt Lusoponte voor gebruik te maken van de 25 de Abril-brug, met inachtneming van de beperkingen die aan deze oversteek zijn opgelegd met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen, dat alleen tussen 02.00 en 05.00 uur is toegestaan.