In een toespraak tot Lusa verklaarde Rita Marques dat voor het laatste kwartaal van het jaar een Portugese "zakenmissie" wordt voorbereid om te "garanderen" dat het land werknemers uit de landen van de CPLP (Gemeenschap van Portugeessprekende landen) kan ontvangen in het kader van de nieuwe regeling voor de toegang en het verblijf van werknemers in Portugal.

"Het doel is een delegatie van Portugese ondernemers die op zoek zijn naar versterking van het personeel, mee te nemen en vervolgens vast te stellen welke potentiële werknemers belangstelling hebben om in Portugal te werken... en dat de consulaire diensten dan op administratief gunstige wijze visa kunnen afgeven en wij de werknemers die in deze activiteitensector willen gaan werken, mee kunnen nemen", legde zij uit.

Volgens de staatssecretaris voor Toerisme, Handel en Diensten, die een ontmoeting had met verschillende vertegenwoordigers van de toeristische sector in de Algarve, zou de Portugese zakenmissie, waaraan verschillende regeringsgebieden deelnemen, zoals "Arbeid, Buitenlandse Zaken en Economie", in het laatste kwartaal van 2022 moeten plaatsvinden.

Nieuwe wet helpt bij aanwerving

"Op dit moment, nu er sprake is van een sterk herstel in de toeristische sector, hebben we te maken met verschillende uitdagingen en een daarvan heeft juist te maken met het gebrek aan menselijk kapitaal", zei ze, eraan toevoegend dat tijdens de bijeenkomst met ondernemers uit de sector de nieuwe wet aan de orde is gekomen.

Volgens de ambtenaar heeft de nieuwe wet "zeer relevante en substantiële wijzigingen in de afgifte van visa, namelijk binnen de werkingssfeer van de landen die de overeenkomst van de CPLP [Gemeenschap van Portugeessprekende landen] hebben geratificeerd" ingevoerd.

Volgens Rita Marques, die schat dat het land tussen 45.000 en 50.000 werknemers in de sector nodig heeft om de kwaliteit van de dienstverlening in het toerisme te waarborgen, kan de nieuwe regeling voor de toegang en het permanente verblijf van werknemers in Portugal "juist nuttig zijn om menselijk kapitaal te kunnen importeren".

Zij benadrukte echter dat het van belang is "ervoor te zorgen dat dit menselijk kapitaal ook voldoende is opgeleid en gekwalificeerd" om "een uitstekende dienstverlening" in de sector in stand te houden, en dat de nationale scholen voor gastvrijheid en toerisme bij deze zaak worden betrokken.