De belangrijkste overwegingen voor de meesten van ons op dit gebied van planning zijn "controle" en "belastingheffing". Dat wil zeggen ervoor zorgen dat de activa op het juiste moment en in de juiste verhoudingen aan de juiste personen worden overgedragen met een minimum aan belastingheffing. Maar om ervoor te zorgen dat dit gebeurt, moet u als expat zorgvuldig rekening houden met de successieregels van Portugal, uw land van herkomst en de eventuele wisselwerking tussen beide.

Inzicht in de Portugese regels

In tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk, waar u uw vermogen in het algemeen kunt nalaten zoals u wilt, heeft Portugal 'gedwongen erfopvolgingsregels'. Deze verplichten u om bepaalde delen van uw vermogen aan bepaalde familieleden na te laten en zijn van toepassing op uw wereldwijde vermogen (met uitzondering van niet-Portugees onroerend goed).

Voor expats betekent de "Brussel IV"-verordening dat de regels van uw land van gewone verblijfplaats van toepassing zijn, zodat gedwongen erfopvolging op u van toepassing kan zijn, tenzij u er specifiek voor kiest om het erfrecht van uw land van nationaliteit toe te passen via uw testament, of andere passende juridische documenten. Dit moet gebeuren tijdens uw leven en kan niet worden gewijzigd na uw overlijden. Het is echter belangrijk op te merken dat dit geen invloed heeft op de belastingregels die van toepassing zijn, alleen op de regels inzake erfopvolging, en deze twee kwesties moeten onafhankelijk van elkaar worden bekeken.

Er is geen successierecht in Portugal. In plaats daarvan is zegelrecht verschuldigd van 10% over in Portugal gelegen goederen die overgaan op iemand anders dan een echtgenoot of bloedverwanten in rechte lijn in opgaande of neergaande lijn. Deze belasting wordt betaald door de ontvanger, ongeacht waar hij woont, en moet worden betaald voordat hij het vermogen ontvangt. De belasting moet binnen 6 maanden na het overlijden worden betaald, dus voor grote schenkingen en erfenissen kan dit een probleem zijn voor uw dierbaren.

Gevolgen van uw nationaliteit

Een bijzonder probleem voor Britse expats is dat hun aansprakelijkheid voor de Britse successierechten (IHT) niet wordt bepaald door waar zij wonen (zoals bij Brussel IV), maar door hun domicilie. Dit betekent dat zelfs als u in Portugal woont, en dat al vele jaren doet, u nog steeds onderworpen kunt zijn aan zowel Britse als Portugese IHT-belastingen. Er zijn regels om dubbele belasting te voorkomen, maar ook dit moet worden geregeld door de ontvangers en uw executeurs, wat ingewikkeld en kostbaar kan zijn.

Het is mogelijk om uw Britse domicilie op te geven, maar dit is zeer complex, dus moet specifiek advies worden ingewonnen.

Belastingvermindering

IHT wordt soms beschouwd als een vrijwillige belasting, omdat er met de juiste planning veel stappen zijn die u kunt nemen om de belastingverplichting op uw nalatenschap en schenkingen te verminderen. Vanuit Portugees perspectief kan dit zo eenvoudig zijn als het aanhouden van uw vermogen buiten Portugal. Voor onderdanen van het Verenigd Koninkrijk zal de planning waarschijnlijk iets ingewikkelder zijn, zoals het benutten van alle aftrekposten en de schenkingsregels, trusts of trustachtige structuren, of wijzigingen van de woonplaats.

Hoe zit het met testamenten?

Britse testamenten zijn geldig volgens de Portugese wet, maar praktisch gezien is het waarschijnlijk moeilijker, duurder en tijdrovender voor uw executeur of erfgenamen om door de bureaucratie in Portugal te gaan. Wij stellen voor dat u een apart testament heeft voor elk land waar u bezittingen heeft. Zij moeten de andere testamenten erkennen, maar zij mogen elkaar niet overrulen of tegenspreken.


Zelfs als u al een plan hebt opgesteld, is het belangrijk dit regelmatig te herzien, of als uw familie- of financiële omstandigheden veranderen.

Met zorgvuldige planning en ons gespecialiseerd grensoverschrijdend advies kunnen wij u helpen het juiste nalatenschapsplan voor u en uw gezin op te stellen.


Voor meer informatie kunt u terecht op www.spectrum-ifa.com. Mark Quinn is een Chartered Financial Planner bij het Chartered Insurance Institute en Belastingadviseur, gekwalificeerd bij de Association of Tax Technicians. Neem contact op met Mark, op: mark.quinn@spectrum-ifa.com