Hoe kan het Gouden Visum-programma een instrument zijn om Portugese bedrijven in het buitenland te doen groeien en uitbreiden?

Wat de lezer misschien zal verbazen, is om te beginnen te bedenken dat het Portugese programma voor investeringsverblijf (het zogenaamde Gouden Visum) sinds enkele jaren acht verschillende investeringsopties kent.

In wezen hebben alleen opties met betrekking tot onroerend goed en beleggingen in beleggingsfondsen geprofiteerd van grensoverschrijdende promotie, ten nadele van de meeste andere opties. Na 10 jaar programma, waarbij 10.903 verblijfsvergunningen zijn verleend aan beleggers uit meer dan 60 verschillende landen, hebben wij dan ook vastgesteld dat 10.091 van deze vergunningen zijn verleend op het gebied van beleggingen in onroerend goed.

Zonder vooruit te lopen op een diepere analyse, geloven wij van meet af aan dat de reden te maken heeft met de inertie van de Portugese regering in het bekendmaken van het programma of zelfs met het gebrek aan stimulans voor de promotie ervan in het buitenland, vergetend dat het door hen in 2012 in het leven werd geroepen met één hoofddoel - buitenlandse investeringen aantrekken, met als doel te herstellen van de diepe impact van de economische en financiële crisis van 2008, die, het moet ook niet vergeten worden, ertoe leidde dat Portugal zijn toevlucht moest nemen tot externe financiële hulp, wat leidde tot de derde interventie van TROIKA in het land.

In 2022, na twee jaar pandemie (waarvan de economische gevolgen zich nog zullen doen gevoelen), een aanhoudende oorlog in Oost-Europa (met rechtstreekse gevolgen voor de sociale en economische dynamiek in de wereld) en een escalatie van de spanningen in de betrekkingen tussen Azië en Amerika, is het voor Europa, en ook voor Portugal, niet het moment om de instrumenten te negeren waarvan bewezen is dat zij een positieve invloed hebben op de economie en vooral op het dagelijkse leven van de bevolking.

Kan het Gouden Visum dus worden gebruikt als een instrument voor de groei en de internationalisering van ondernemingen?

Zonder afbreuk te doen aan de meest populaire optie, waarbij de investeerder een investering van 500.000 euro doet in een Portugees investeringsfonds dat zich richt op de kapitalisatie van bedrijven, de respectieve deelnemingsrechten verwerft en het zoeken naar investeringsmogelijkheden, de onderhandeling en het beheer delegeert aan een erkende beheermaatschappij, is er een andere optie waartoe het Portugese bedrijfsleven zijn toevlucht kan nemen: de investering van 500.000 euro ter versterking van het aandelenkapitaal van een commerciële onderneming met hoofdzetel in Portugal, die reeds gevestigd is, banen creëert of in stand houdt, met een minimum van vijf vaste banen, en voor een minimumperiode van drie jaar.

Deze mogelijkheid, die is vastgelegd in de wet die dit programma regelt, heeft tot op heden reeds 6 processen met succes afgesloten, d.w.z. 6 Portugese bedrijven die reeds hebben geprofiteerd van het kapitaal en de know-how van een buitenlandse investeerder-partner die heeft bijgedragen tot de versterking van hun commerciële capaciteiten in een steeds meer geglobaliseerde en concurrerende markt.

Volgens de laatste beschikbare statistieken (PORDATA) zijn er ongeveer 1.317.000 bedrijven in Portugal, waarvan er slechts ongeveer 1.300 als "grote bedrijven" worden beschouwd (bedrijven met meer dan 250 actieve werknemers en een omzet van meer dan 50 miljoen euro per jaar). Micro-ondernemingen (minder dan 10 werknemers) vertegenwoordigen daarentegen 96% van de Portugese sector, 40% van de banen en ongeveer 20% van het BBP. Onbegrijpelijk genoeg is dit ook het bedrijfssegment dat het minst toegang heeft tot stimuleringsmaatregelen of directe steun en dat de meeste moeilijkheden ondervindt bij het vergroten van de bedrijfsomvang door een gebrek aan middelen, steun of knowhow op het gebied van management en internationale markt, waarbij in gedachten moet worden gehouden dat, volgens de meest recente studie van de Francisco Manuel dos Santos Foundation, slechts een derde van de managers een hogere opleiding heeft genoten.

Een ander merkwaardig feit is dat het Portugese bedrijfsleven ongeveer 400 honderdjarige bedrijven telt, waarvan 66% ook micro-ondernemingen zijn (gegevens van Informa D&B).

Gezien de bevoorrechte situatie die Portugal op geopolitiek niveau biedt, de toegang tot natuurlijke hulpbronnen, de politieke en sociale stabiliteit, het hoge niveau van veiligheid en levenskwaliteit, is het tijd om de vooroordelen ten aanzien van dit programma opzij te zetten, te herzien wat moet worden herzien (namelijk op het gebied van verwerking, doorzichtigheid en belastingeffecten in het algemeen) en mechanismen in het leven te roepen voor verspreiding en voor kruiselingse toegang tussen internationale investeerders en Portugese ondernemers met het oog op het genereren van welvaart, economische en sociale ontwikkeling en het scheppen van goed betaalde banen door middel van efficiënte, onmiddellijke en niet-bureaucratische investeringsprocessen.

Zal dit werken? Welnu, het is zeker geen toeval dat de financiële autonomie van Portugese bedrijven in het vierde kwartaal van 2021 met 40,3% is toegenomen (volgens de berekening van de Bank van Portugal), en de exponentiële groei die zich sinds 2020 heeft voorgedaan in de verwerving, door buitenlandse investeerders, van deelnemingsrechten in Portugese investeringsfondsen die in het kader van het Gouden Visum-programma in staat waren aanzienlijke kapitaalvolumes te verzamelen die uitsluitend bestemd waren voor de kapitalisatie van bedrijven.

Sara Sousa Rebolo
Partner bij
Caiado Guerreiro

+351 937 855 962