"Uit de enquête blijkt dat in 2022 10,4% van de inwoners 'zeer tevreden' is, 61,6% 'tevreden', 20,0% 'niet erg tevreden' en 8,0% 'helemaal niet tevreden'".

Tot de belangrijkste redenen voor tevredenheid behoren levenskwaliteit/stabiele levensstandaard (22,7%), het hebben van een baan (21,5%), gezinsleven (19,3%), gezondheid (18,1%) en het prettig vinden van de plaats waar men woont (10,3%).

Wat de ontevredenheid betreft, zijn "financiële moeilijkheden/hoge kosten van levensonderhoud (32,8%), lage lonen en pensioenen (22,5%) en gezondheidsproblemen (18,1%) de drie belangrijkste redenen die door de respondenten worden genoemd".

"Ontevredenheid over de nationale gezondheidsdienst (4,4%) en de internationale situatie (2,0%) komen voor het eerst voor als oorzaken van ontevredenheid. Het regeringsbeleid (7,8%), werkloosheid (6,9%) en eenzaamheid (5,4%) zijn andere genoemde redenen.