Onregelmatige lesroosters, het gebruik van een masker en andere Covid-19-beperkingen zullen op scholen worden afgeschaft wanneer het nieuwe schooljaar in september weer begint.

Volgens het Ministerie van Onderwijs (ME), geciteerd door Público, zal het volgende schooljaar plaatsvinden zonder enige maatregelen ter bestrijding van Covid-19.

Rekening houdend met de huidige fase van de pandemie en de geldende norm van het Directoraat-Generaal Gezondheid (DGS), "is het aan eenieder om zich te houden aan niet-farmacologische maatregelen om besmetting te voorkomen", aldus het ministerie onder leiding van João Costa, eraan toevoegend dat het in "permanente coördinatie" is met het DGS "om eventuele andere maatregelen toe te passen die kunnen worden bepaald, als gevolg van de evolutie van de pandemie".

Schooldirecteuren hebben echter nog geen officiële mededeling van de regering ontvangen dat er geen beperkingen zullen zijn in het schooljaar dat in september begint. De voorzitter van de Nationale Vereniging van Directeuren van Openbare Groepen en Scholen (Andaep), Filinto Lima, stelt dat "er een mededeling moet komen van de ME of de DGS, de bevoegde entiteit, om de maatregelen voor scholen bij te werken".