In het derde voorlopige verslag over de plattelandsbranden voor 2022 preciseert het ICNF dat van de totale verbrande oppervlakte 28.897 hectare bewoond gebied was, 23.338 hectare kreupelhout en 6.119 hectare landbouwgrond.

Wanneer de cijfers voor 2022 worden vergeleken met de geschiedenis van de voorbije 10 jaar, merkt het ICNF op dat er 6% minder plattelandsbranden waren, maar 59% meer verbrande oppervlakte, vergeleken met het jaargemiddelde.

Het jaar 2022, met gegevens tot en met 31 juli, heeft de op vier na hoogste waarde wat het aantal branden betreft en de op twee na hoogste waarde wat de verbrande oppervlakte betreft sinds 2012.

Dit jaar is juli de maand met het grootste aantal branden op het platteland, namelijk 40% van het totaal. Juli is ook de maand met de meeste verbrande oppervlakte, namelijk 46.996 hectare, wat neerkomt op 81% van de totale verbrande oppervlakte die dit jaar is geregistreerd.

Uit de cijfers blijkt ook dat branden met een verbrande oppervlakte van minder dan één hectare dit jaar het vaakst voorkomen (82% van het totaal). Wat de grote branden betreft, meldt het ICNF eind juli 12 branden met een verbrande oppervlakte van 1.000 hectare of meer.

De vijf grootste branden van dit jaar hebben zich alle in juli voorgedaan, en de brand die de meeste oppervlakte in beslag heeft genomen is die welke op 17 juli in de gemeente Murça, Vila Real, is uitgebroken (7.058 hectare). Daarna volgt de brand in Pombal, Leiria, met 5.126 hectare verbrande oppervlakte (op 8 juli).

Op de derde plaats komt de brand in Chaves, Vila Real, op 15 juli, met 3.368 hectare verbrande oppervlakte, vervolgens Carrazeda de Ansiães, Bragança, op 7 juli, met 3.330 hectare verbrande oppervlakte, en Ourém, Santarém, eveneens op 7 juli, waar 2.936 hectare in vlammen opging.