Volgens ramingen van de uitvoerende macht zijn er in de toeristische sector 45.000 à 50.000 arbeidskrachten nodig en in die zin is er een nieuw decreet opgesteld, dat reeds door de president van de republiek is afgekondigd en dat de wettelijke regeling van binnenkomst, verblijf, uitreis en verwijdering van buitenlanders op het nationale grondgebied wijzigt, parallel aan de huidige salarisvoorwaarden in het toerisme.

In een verklaring verklaart de CTP dat zij "hoopt" dat dit decreet "het mogelijk zal maken meer arbeidskrachten voor het toerisme aan te trekken". De organisatie "heeft echter enige bedenkingen bij het vermogen van de overheid om in het kader van deze wetgeving op een niet-bureaucratische en snelle manier op te treden om meer buitenlanders aan te moedigen de arbeidsmarkt te versterken".

"Voor CTP is het belangrijk dat dit proces effectief wordt, omdat het arbeidskrachten kan aantrekken voor het toerisme, op een moment dat er een tekort is aan mensen om in de sector te werken".