EDP Produção is het "volledig oneens" met dit besluit, alsook met de "kwalificatie van de feiten, de beoordeling van het bewijsmateriaal en de juridische redenering" en bevestigt opnieuw dat zij "steeds het wettelijke en contractuele kader heeft nageleefd", alsook de mededingingsregels. EDP Produção zal het besluit dan ook "in detail" analyseren en overwegen juridische middelen aan te wenden om haar rechten veilig te stellen.

Op 6 juli heeft het Openbaar Ministerie het mededingingshof verzocht de geldboete van 48 miljoen euro die EDP Produção was opgelegd wegens misbruik van een machtspositie, te handhaven.