"Deze maatregelen zijn structureel, ze zijn niet buitengewoon", benadrukte de minister van Arbeid, Solidariteit en Sociale Zekerheid, in een persconferentie aan het eind van de vergadering van de Raad van Ministers.

Volgens Ana Mendes Godinho zal de verhoging van de kinderbijslag, die betrekking zal hebben op ongeveer 400.000 kinderen van het 1e en 2e niveau, in september in werking treden en gefaseerd worden doorgevoerd, met terugwerkende kracht tot juli en afgerond in 2023.

Bovenop dit bedrag zullen kinderen en jongeren in extreme armoede ook een extra uitkering krijgen van 70 euro per maand dit jaar en 100 euro per maand vanaf 2023. De maatregel zal betrekking hebben op ongeveer 123.000 kinderen.

De Raad van Ministers heeft ook een wijziging van de hoogte van de kinderbijslag goedgekeurd om deze "aan te passen aan de ontwikkeling van het minimumloon", aldus Ana Mendes Godinho.