Het gemiddelde maandelijkse brutoloon per werknemer, exclusief andere salariscomponenten en vakantie- en kerstuitkeringen, is in de tweede helft van dit jaar met 3,1% gestegen tot 1.439 euro, maar in reële termen met 4,6% gedaald als gevolg van de in deze periode geregistreerde inflatie (8%), zo blijkt uit door het INE vrijgegeven gegevens over de ontwikkeling van het Portugese inkomen.

Deze resultaten hebben betrekking op 4,4 miljoen banen, overeenkomend met uitkeringsgerechtigden van de sociale zekerheid en abonnees van de Caixa Geral de Aposentações. En zij wijzen erop dat in het geval van de basis- en reguliere bezoldigingen de reële daling nog groter was (-5,1%) in de drie maanden eindigend in juni.