"Gezien de resultaten van de analyses, en na advies van de regionale gezondheidsdelegatie van de Algarve, is het zwemverbod op dat strand opgeheven, en zijn instructies gegeven om de groene vlag weer te hijsen", staat te lezen in een nota die is gepubliceerd op de website van de nationale maritieme autoriteit (AMN).

Het zwemverbod werd opgeheven nadat het Portugese milieuagentschap (APA) een nieuwe analyse van de waterkwaliteit had uitgevoerd, waarvan de resultaten "aantonen dat de microbiologische waarden binnen de kwaliteitsparameters liggen".

Het zwemverbod op het strand van Batata, gelegen aan de ingang van de haven van Lagos, was dinsdag afgekondigd, nadat een analyse van de waterkwaliteit microbiologische waarden aan het licht had gebracht die boven de referentieparameters lagen.

De AMN verklaarde toen dat uit de analyse van de waterkwaliteit door het APA was gebleken dat het water "ongeschikt was om in te zwemmen".