De PCP heeft de regering met name opgeroepen om de beëindiging van huurcontracten te voorkomen, in huizen die als gezinswoning worden beschouwd, evenals de opschorting van hypothecaire leningen voor huizen die als permanente verblijfplaats worden beschouwd.

Volgens de PCP is de stijging van de huurprijzen te wijten aan een "speculatieve dynamiek" en wordt deze nog verergerd door een "beleid van lage lonen en onzekere arbeidsomstandigheden".