De werkloosheidsuitkeringen zijn in juli met 2,4% gedaald ten opzichte van de voorgaande maand, en met 33,7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, tot een totaal van 159.768, volgens maandelijkse statistieken gepubliceerd door de Sociale Zekerheid.

"In de variatie van jaar tot jaar laten de cijfers een daling zien met 81.220 begunstigden", benadrukt het Bureau voor Strategie en Planning (GEP) van het ministerie van Arbeid, Solidariteit en Sociale Zekerheid, dat het maandelijkse overzicht opstelt.

In juli vertegenwoordigden vrouwen 58,4% van het totale aantal ontvangers van een werkloosheidsuitkering en mannen 41,6%.

Het aantal ontvangers van een werkloosheidsuitkering bedroeg 121.623, een stijging met 0,2% ten opzichte van juni en een daling met 27,8% ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar, d.w.z. 46.889 minder.

De initiële sociale werkloosheidsuitkering is in juli verwerkt voor 4.939 uitkeringsgerechtigden, een daling van 1,4% op maandbasis, een daling van 30,8% ten opzichte van dezelfde maand in 2021.

Wat de latere sociale werkloosheidsuitkering betreft, was er in juli een stijging van het aantal begunstigden, met 2,1% ten opzichte van juni en met 109,7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, tot 27.142 in juli.

In juli bedroeg de gemiddelde waarde van de werkloosheidsuitkeringen 550,19 euro.