"In de komende maanden, tot november 2022, zullen zich in de westelijke Euro-mediterrane regio waarschijnlijk warmere en drogere omstandigheden dan gewoonlijk voordoen. In sommige gebieden van het Iberisch schiereiland wordt voor de komende drie maanden grotere droogte verwacht", aldus het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie in een geactualiseerd verslag over de evaluatie van de droogtesituatie in Europa.

In het document, dat gebaseerd is op gegevens en analyses van het Europees Waarnemingscentrum voor droogte, verwacht Brussel dat "voor het grootste deel van Europa, na een lange reeks van ongewoon droge prognoses, de normale omstandigheden tussen augustus en oktober 2022 zullen worden benaderd", waardoor "de kritieke toestand in vele Europese regio's en getroffen sectoren zal kunnen worden verlicht".

Situatie op het Iberisch schiereiland

Maar dit is niet de realiteit op het Iberisch schiereiland, want volgens het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek "zijn de weersomstandigheden droger dan normaal in West-Spanje en Oost-Portugal", evenals in de hele westelijke Euro-mediterrane regio, waar "sommige risico's kunnen blijven bestaan".

Wat Portugal betreft, wordt in het document opgemerkt dat in dat land "de in waterreservoirs opgeslagen hydro-elektrische energie minder dan de helft bedraagt van het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar".

"De toestand van de wateropslag voor irrigatie wordt slechter en alle reservoirs zijn gekrompen. In de meeste gevallen wordt verwacht dat de wateropslag voldoende zal zijn om de irrigatiecyclus van de gewassen te voltooien, maar ongeveer 25 procent van de reservoirs heeft een aanzienlijk tekort en zal wellicht niet aan de irrigatiebehoeften kunnen voldoen".

Bovendien is "het gevaar van bosbranden in de meeste delen van Portugal groot tot extreem groot", voegt hij eraan toe.

Ergste droogte in 500 jaar

Volgens Europese deskundigen zou de huidige droogte de ergste in minstens 500 jaar kunnen zijn.

"De ernstige droogte die sinds het begin van het jaar vele regio's van Europa heeft getroffen, breidt zich sinds begin augustus uit en verergert. De droogte houdt verband met een wijdverspreid en aanhoudend neerslagtekort in combinatie met een reeks hittegolven die in mei zijn begonnen".

In het document wordt ook opgemerkt dat tot de regio's die tussen juni en augustus het meest te lijden hebben gehad van negatieve neerslaganomalieën, Midden- en Zuid-Portugal, Spanje, Zuid-Frankrijk, Midden-Italië, Zuid-Duitsland, Slowakije, Hongarije en Roemenië behoren.

Het Iberisch schiereiland werd in de eerste helft van juli 2022 getroffen door een aanhoudende hittegolf, die leidde tot bovengemiddelde langetermijntemperaturen voor dezelfde maand, en er worden nog steeds hoge temperaturen geregistreerd.