De concessiehouder Ascendi kampt met een "technische storing" waardoor de betaling van tol voor ritten op de A13 en de A23 tot volgende week dreigt te worden uitgesteld, aldus een bericht van ECO.

"Wij delen u mede dat het als gevolg van een technische storing niet mogelijk was de betaling tijdig beschikbaar te stellen, op de gebruikelijke plaatsen, voor sommige ritten die de afgelopen week zijn gemaakt op de snelwegen A13 en A23 (Torres Novas-A1/Abrantes), hetgeen in de loop van volgende week zou moeten gebeuren", bevestigde Ascendi.

ECO meldt dat sommige tickets op ex-SCUT-wegen die vorige week zonder elektronische identificatiemiddelen werden uitgevoerd, nog niet beschikbaar waren gesteld voor betaling bij CTT. Na verschillende pogingen was het niet mogelijk om via de Ascendi-klantendienstlijn contact op te nemen met een operator.

Ascendi belooft echter dat geen extra bedragen in rekening zullen worden gebracht aan degenen die door dit probleem zijn getroffen: "In uitzonderlijke gevallen is het niet mogelijk voor deze ritten te betalen, dan zal een factuurdocument worden toegezonden met het bedrag dat u eerder bij CTT of bij PayShop-agenten zou hebben betaald", verzekerde een officiële bron.

Burgers met een Portugese inschrijving die extra bescherming wensen, kunnen naar een CTT-loket gaan en een verklaring van onbeschikbaarheid aanvragen. Dit is een door de post ondertekend en afgestempeld document dat bewijst dat de burger naar een loket is gegaan om de tol te betalen, wat om technische redenen niet mogelijk was.


Author
TPN