Stijging van de rentevoeten: Hoe zal dit de woning- en huurmarkten beïnvloeden?

Na de recordhoogte van 8,1% inflatie op jaarbasis in mei in alle economieën van de EU en een verdere stijging tot 9,6% in juni 2022, kondigde de ECB eerder vorige maand haar besluit aan om de rentetarieven met 50 basispunten te verhogen. De monetaire beleidsbeslissing die op 27 juli 2022 van kracht werd, is bedoeld om de inflatiedruk in de eurozone tegen te gaan en de sterk stijgende prijzen te stabiliseren, met name de energieprijzen, die is de belangrijkste oorzaak zijn van de jaarlijkse stijging van de inflatie in de eurozone (goed voor +4,19 procentpunten, pp).

Wat zijn de gevolgen van hogere rentetarieven voor de vastgoedmarkt?

Het mechanisme volgens hetwelk een stijging van de rentevoeten naar verwachting de markt zal beïnvloeden, is vrij eenvoudig: de kosten van leningen zullen stijgen naarmate de leidende norm voor hypothecaire leningen strenger wordt en als gevolg daarvan zal het aantal gekwalificeerde personen voor woninghypotheken afnemen. Doordat de aankoop van een woning minder betaalbaar wordt, zal het aantal huurders op de markt toenemen. Bovendien is het gebruikelijk te verwachten dat, wanneer de vraag naar hypothecaire leningen afneemt, de huizenprijzen dezelfde dalende tendens zullen volgen. Gezien het economische klimaat in de eurozone - onevenwichtige dynamiek van vraag en aanbod, problemen met de aanbodketen en de piek in de leeftijd waarop millennials een huis kunnen kopen - wordt echter niet verwacht dat de huizenprijzen op dit moment aanzienlijk zullen dalen. Hoewel de huur in dit economische klimaat de neiging heeft te stijgen, zijn huurkosten over het algemeen nog steeds te verkiezen boven hypotheekbetalingen. Bijgevolg zullen eigenaars van huurwoningen een stijging van de vraag waarnemen en zal de huurmarkt de neiging hebben om ook duurder te worden.

Wat betekent dit voor beleggingsportefeuilles die zich richten op eersteklas huurwoningen?

De stijging van de huurprijzen als gevolg van de hogere rente zal naar verwachting resulteren in een stijging van de rendementen van beleggingsportefeuilles die zich richten op high-end huurwoningen. Dit suggereert dat een stijging van de rentevoet niet altijd slecht nieuws betekent. Integendeel, deze stijging is een goed signaal voor beleggers om fondsen te onderzoeken die eersteklas onroerend goed en andere tegen inflatie beschermde activa bevatten. Dit geldt met name voor het eersteklas vastgoedsegment in Lissabon, waar het huuraanbod de vraag naar huurwoningen niet kan bijhouden. Dit is duidelijk te zien in portefeuilles die zijn geïnitieerd door EQTY Capital waar de behaalde rendementen de verwachtingen overtreffen.

Wat betekent dit voor ontwikkelaars?

De daling van de vraag naar hypothecaire leningen heeft een directe impact op de vraag naar de aankoop van een huis, en zal als zodanig onvermijdelijk een invloed hebben op de pijplijn van een ontwikkelaar. Naarmate de rentevoeten stijgen, zullen de ontwikkelingsprojecten naar verwachting vertragen, vooral voor degenen die dunne financieringsmarges hebben of die zich richten op kopers met een middeninkomen die doorgaans afhankelijk zijn van financiering.De daling van de huizenprijzen als gevolg van de lagere vraag naar woningen, zal ontwikkelaars ertoe aanzetten zich te concentreren op 'built-to-rent' projecten. Deze strategische verschuiving van de kant van de ontwikkelaars komt overeen met EQTY Capital die gericht is op het behalen van de hoogste rendementen voor elk type activa gedurende de looptijd van de fondsen.