Het door NextEnergy Capital en Frequent Summer geassembleerde zonnepark "bestaat uit 39.564 panelen, met een geïnstalleerd vermogen van 17,4 MWp", beslaat "een gebied van 28 hectare in de gemeente Albufeira" en werd op 9 september ingehuldigd, in de buurt van de stad Paderne in de Algarve.

De ceremonie werd bijgewoond door de directeur van NextEnergy Capital Filinto Martins en de vertegenwoordiger van Frequent Summer, Rogério da Ponte, alsmede de burgemeester van Albufeira, José Carlos Rolo (PSD). De initiatiefnemers benadrukten de "jaarlijkse productiecapaciteit van 29,6 GWh aan elektriciteit", waarmee "meer dan 8.000 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien".

Anderzijds benadrukten zij dat het project ook een milieucomponent heeft, doordat "de uitstoot van 9.620 ton CO2 per jaar wordt vermeden".


"Portugal is een land met een groot groeipotentieel wat de productie van zonne-energie betreft. De fotovoltaïsche installatie van Paderne weerspiegelt dit scenario en laat zien dat NextEnergy zich inzet voor dit soort investeringen", aldus Filinto Martins.

Dezelfde bron voegde eraan toe dat, met deze investering van 18 miljoen euro, "het bedrijf niet alleen zijn wereldwijde aanwezigheid versterkt, door de uitvoering van dit project in Portugal, maar ook bijdraagt aan de economische en duurzame ontwikkeling van de Algarve-regio".

De burgemeester van Albufeira, José Carlos Rolo, was van mening dat de gemeente "een investering van deze aard miste" en benadrukte het belang van het zonnepark om "8.000 woningen te bedekken".


De burgemeester onderstreepte dat zonne-energie "niet vervuilt, hernieuwbaar, schoon en stil is" en de gemeente "een groter goed" op milieugebied kan brengen, nu de samenleving wordt geconfronteerd "met verschillende crisisgebieden, zoals de economische crisis en de klimaatverandering, waarvan de repercussies variëren van voedsel tot sociale dynamiek".

"Vanwege de hoge blootstelling aan de zon biedt de Algarve unieke meteorologische omstandigheden voor de vestiging van een fotovoltaïsche installatie, naast het feit dat het een regio is die al beschikt over kennis, geïnstalleerde capaciteit en personele middelen die zijn voorbereid op uitdagingen en investeringen zoals deze," rechtvaardigde Rogério da Ponte, vertegenwoordiger van Frequent Summer.

Dezelfde bron benadrukte dat, "om al deze redenen, de strategie van Frequent Summer niet alleen deze energiecentrale zal omvatten, maar ook andere projecten die nog in ontwikkeling zijn.


NextEnergy Capital herinnerde eraan dat het "investeringen heeft in meer dan 350 zonne-energiecentrales, met een capaciteit van ongeveer 2,5 GW" en wees op de ervaring van de NextEnergy Group, "waartoe het bedrijf behoort", in de "ontwikkeling, bouw en exploitatie van zonne-energieprojecten in verschillende landen".