In juli werden 43 374 persoonlijke kredietcontracten ondertekend, 3,2% meer dan in de voorgaande maand, maar het gecontracteerde bedrag van 302 miljoen euro daalde met 2,1% ten opzichte van juni.

Bij de autokredieten daalde zowel het aantal contracten (15.968) als het bedrag (233 miljoen) met respectievelijk 3,4% en 4,7%. Alleen bij de kaarten en rekening-courantkredieten steeg het bedrag met 0,6% tot 101 miljoen euro.

Voor de verschillende segmenten samen werden in juli voor 635,9 miljoen euro leningen verstrekt, 2,68% minder dan in de voorgaande maand. In juni was het bedrag al met 5,26% gedaald ten opzichte van mei. In de vergelijking op jaarbasis lag het cijfer voor juli dit jaar 9,5% hoger dan voor dezelfde maand in 2021.