Zijn moeder woonde bij hen in en was even moeilijk, wat voor St. Monica een voortdurende uitdaging was. Zij had drie kinderen: Augustinus, Navigius en Perpetua. Door haar geduld en gebeden kon zij in 370 haar man en zijn moeder tot het katholieke geloof bekeren. Perpetua en Navigius gingen het religieuze leven in. Augustinus was veel moeilijker, want zij moest 17 jaar lang voor hem bidden, waarbij zij de gebeden afsmeekte van priesters die haar een tijdlang probeerden te mijden vanwege haar volharding in deze schijnbaar hopeloze onderneming.


Eén priester troostte haar door te zeggen: "het is niet mogelijk dat de zoon van zoveel tranen vergaat." Deze gedachte, gekoppeld aan een visioen dat zij had ontvangen, sterkte haar. De heilige Augustinus werd gedoopt door de heilige Ambrosius in 387. Monnica stierf later datzelfde jaar, op de terugweg van Rome naar Afrika, in de Italiaanse stad OSTIA. Haar feestdag is 27 augustus.