Tijdens de vergadering van de ministerraad is tevens besloten de geldigheid van verscheidene wetten, decreten en resoluties die in het kader van de bestrijding van Covid-19 zijn goedgekeurd, te beëindigen.