Er bestaat een hardnekkige misvatting dat Portugezen geen onroerend goed kopen in Portugal en dat buitenlanders de vastgoedmarkt aansturen. Bij nadere beschouwing wijzen de cijfers echter anders uit. In feite, volgens het Instituut voor Nationale Statistieken (INE), is ongeveer 93.6% van de geregistreerde residentiële aankopen door eigen onderdanen en slechts 6,4% door buitenlanders. Ook de volgende statistieken van het INE geven een duidelijk beeld dat de Portugese woningmarkt in een zeer hoog tempo bloeit en een plotselinge daling is moeilijk voorstelbaar.

In het genoemde kwartaal waren niet-ingezeten investeerders verantwoordelijk voor 6,4% van het totale aantal transacties (2.783 woningen). Dit vertegenwoordigt een stijging van 2,0% ten opzichte van het vorige kwartaal, en komt overeen met 11,9% van de totale waarde van de transacties. In deze gegevens kwam de categorie Europese Unie overeen met 3,6% en de overige landen met 2,8%.

In het tweede kwartaal van 2022 steeg de huizenprijsindex (IPHab) met 13,2% j-o-j, en 0,3 procentpunt (p.p.) boven het vorige kwartaal. Met name is de stijging van onroerend goed prijzen meer uitgesproken bij bestaande woningen met 14.7% tegenover 8,4% bij nieuwe woningen.

In vergelijking met de eerste drie maanden van het jaar is de IPHab met 3,1% gestegen (3,8% in het 1e kwartaal van 2022). Ook hier was het wijzigingspercentage van de index voor bestaande woningen (3,9%) hoger dan dat voor nieuwe woningen (0,6%).

Tussen april en juni 2022 werden 43.607 woningen verkocht voor een totale waarde van 8,3 miljard euro, wat neerkomt op een stijging ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar met respectievelijk 4,5% en 19,5%. Per categorie bereikten de transacties voor bestaande woningen 35.742 eenheden, wat overeenkomt met een stijging van 1,8% op jaarbasis. Bij nieuwe woningen was het veranderingspercentage hoger, namelijk 18,9%, met een totaal van 7.865 transacties.

In totaal werden in de onderzochte periode 38.181 woningen verworven door gezinnen, wat neerkomt op 87.6% van de markttransacties of 7,2 miljard euro.

De waarde van de verhandelde eigendommen bedroeg 8,3 miljard euro, wat neerkomt op 19,5% meer dan de waarde in hetzelfde kwartaal van 2021. Van deze totale transactiewaarde kwam 6,3 miljard euro overeen met transacties van bestaande woningen - 16,8% stijging ten opzichte van dezelfde periode in 2021 - en 2 miljard euro had betrekking op transacties van nieuwe woningen (29,0% stijging op jaarbasis).

De waarde van deze transacties steeg in het tweede kwartaal van 2022 dus met 2,5% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In deze periode overtrof de groei van de waarde van transacties van bestaande woningen die van nieuwe woningen, met respectievelijk 3,0% en 1,2%.