De richtlijn inzake kunststoffen voor eenmalig gebruik is op 3 juli 2019 in werking getreden en de lidstaten hadden twee jaar de tijd om de wetgeving in nationale wetgeving om te zetten zodat de verplichtingen uit hoofde van de richtlijn in de praktijk konden worden toegepast.

Niet alle lidstaten, waaronder Portugal, hebben de richtlijn echter binnen de termijn omgezet, en het uitvoerend orgaan van de EU heeft in januari 16 aanmaningsbrieven verstuurd.

Negen van hen hebben nog niet alle maatregelen meegedeeld die nodig zijn voor de volledige omzetting van de richtlijn in hun nationale wetgeving, en daarom zijn vandaag met redenen omklede adviezen verzonden.

Als Portugal de volledige omzetting van de richtlijn niet binnen de nieuwe termijn van twee maanden meldt, kan Brussel de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de EU.

Volgens een persbericht van de Europese Commissie hopen plastic producten voor eenmalig gebruik zich op in zeeën, oceanen en stranden en hoewel plastic een handig, nuttig en waardevol materiaal is, veroorzaakt plastic afval milieuschade en heeft het een negatief effect op de economie.

Meer dan 80% van het zwerfvuil op zee bestaat uit plastic dat schade toebrengt aan het milieu en met name directe schade toebrengt aan zeedieren en vogels en dat, wanneer het in microplastics uiteenvalt, ook in de menselijke voedselketen terecht kan komen.