Het verlaagde tarief van de ISV, dat tot nu toe gold voor campers, zal worden afgeschaft en deze voertuigen zullen worden onderworpen aan het normale belastingtarief, volgens een voorstel van de regering inzake belastingvoordelen, dat aan het parlement is toegezonden.

Volgens de huidige wetgeving geldt voor campers een verlaagd tarief van 30% van de motorrijtuigenbelasting (ISV); volgens het regeringsvoorstel wordt deze wettelijke bepaling ingetrokken en worden deze voertuigen onderworpen aan de normale belastingtarieven.

Het diploma trekt ook de ISV-vrijstelling in voor voertuigen die vóór 1970 zijn gebouwd en die zich in de nog geldende regeling vertaalt in een tussentarief dat overeenkomt met 95% van de belasting.

In beide situaties is de maatregel van toepassing vanaf 1 januari 2023.