Na een initiatief in de Calouste Gulbenkian Foundation, in Lissabon, legde Marcelo Rebelo de Sousa een korte verklaring af aan journalisten, met een "eerste woord" gericht aan "de slachtoffers van seksueel misbruik, allemaal, maar vooral nu van de kant van functionarissen van de katholieke kerk, priesters en andere functionarissen".

"En dat woord is heel eenvoudig: het is om u te zeggen dat het niet mijn bedoeling was om te beledigen toen ik zei wat ik zei, maar als u het begrepen hebt, wie van de slachtoffers beledigd is, bied ik daarvoor mijn excuses aan, want dat was niet mijn doel," zei het staatshoofd.

"Mijn doel was precies het tegenovergestelde: de vrees dat veel slachtoffers, uit angst, uit beperking, zich niet hadden uitgesproken en het aantal, dat nog hoger had moeten zijn, was gebleven waar het was," voegde hij eraan toe.

Op dinsdag, gevraagd naar de verzameling van 424 getuigenissen van seksueel misbruik van kinderen in de katholieke kerk in Portugal, zei de president van de Republiek dat hij niet verbaasd was, en benadrukte dat "er geen tijdslimiet is voor deze klachten" die zijn verzameld.

"Dat er 400 gevallen zijn lijkt me niet bijzonder veel, want in andere landen en met een kleinere horizon waren er duizenden gevallen".

Naar aanleiding van de kritiek die zijn uitspraken opriepen, liet het staatshoofd een nota uitgaan waarin hij uitlegde dat "dit aantal niet bijzonder hoog lijkt in het licht van de waarschijnlijk trieste realiteit, zowel in Portugal als in de rest van de wereld", waarbij hij toegaf dat "er ook in Portugal veel hogere aantallen zullen zijn geweest".

Daarna sprak de president van de republiek met RTP en SIC om dezelfde boodschap kracht bij te zetten, waarbij hij herhaalde dat 424 klachten hem een "klein" aantal lijken in vergelijking met wat hij als de realiteit beschouwt, en verklaarde dat hij de kritiek die hij ontving democratisch aanvaardde, maar niet begreep.