In de nieuwe rijksbegroting (OE2023) zijn wijzigingen opgenomen met betrekking tot de Nieuwe Stedelijke Huurregeling (NRAU), die sinds 2006 van kracht is en in 2012 wijzigingen heeft ondergaan. In de OE2023 stelt de regering dat zij de NRAU in 2023 zal "evalueren". Dit betekent dat oude huurprijzen (van vóór 1990) kunnen worden overgezet naar het huidige huurregime, dat wil zeggen dat zij niet langer worden bevroren en worden geactualiseerd, op dezelfde wijze als andere huurovereenkomsten.

Volgens Público bepaalde de huidige versie van de NRAU, die sinds 2012 van kracht is, dat oude huurovereenkomsten (afgesloten vóór 1990), waarvan de huurders ouder waren dan 65 jaar, gehandicapt waren of een bruto jaarinkomen van minder dan vijf minimumlonen bleken te hebben, pas konden overgaan naar het nieuwe regime na afloop van een overgangsperiode die toen op vijf jaar was vastgesteld. Deze periode werd echter verlengd tot tien jaar.

In de bekendmaking wordt ook toegevoegd dat het besluit van de regering om de oude huren al dan niet te bevriezen, zal worden genomen na publicatie in de Diário da República van het verslag dat door het Waarnemingscentrum voor huisvesting en stedelijke rehabilitatie zal worden opgesteld naar aanleiding van de laatste volkstelling. Dit verslag moet aan de regering worden voorgelegd binnen 120 dagen na de publicatie van bovengenoemde gegevens, die in november zou moeten plaatsvinden. Met andere woorden, het verslag moet vóór mei 2023 worden ingediend, en tot die maand zal ten minste de opschorting van de actualisering van de oude huren van kracht zijn.