Volgens de in Duitsland gevestigde niet-gouvernementele organisatie (NGO) is er wereldwijd sprake van een "voortdurende achteruitgang" in de strijd tegen onregelmatigheden, waaronder de betaling van steekpenningen bij operaties in het buitenland.

Volgens de studie van de NGO zijn er in Europa "sombere vooruitzichten" in landen als Portugal, Spanje, Italië en Zweden, waar de maatregelen ter bestrijding van onregelmatigheden "abrupt zijn opgegeven".

In de afgelopen twee jaar zijn deze landen (waaronder Portugal) van de categorie "matige toepassing" naar "beperkte toepassing" gegaan, volgens de door de NGO opgestelde normen.

Andere EU-landen zoals België, Denemarken, Finland of Luxemburg blijven in de categorie "niet-bestaande toepassing".

Gebrek aan middelen

Als een van de redenen voor deze situatie vermeldt TI dat in "bijna alle" geëvalueerde landen de politie- of opsporingsdiensten voor de bestrijding van economische en financiële misdrijven over onvoldoende middelen beschikken.

Ondanks de impact van de Covid-19 pandemie, in alle aspecten, inclusief de strijd tegen corruptie, geeft Transparency International aan dat de "geregistreerde achteruitgang" al voor de gezondheidscrisis werd opgemerkt, wat wijst op "een diepgaande politieke wil".

De niet-gouvernementele organisatie die de lancering van het tweejaarlijkse rapport "The Export of Corruption" voorbereidt, waarschuwt dat niveaus vergelijkbaar met die geverifieerd in 2009 zijn bereikt.

In 2018 paste 27% van de onderzochte landen het anticorruptieverdrag van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) actief toe, maar tussen 2020 en 2022 was er een daling tot respectievelijk 16,5% en 11,8%, wat een daling van 56% in vier jaar betekent.

"Regeringen staan voor vele uitdagingen, van [het bestrijden van] kleptocratie tot klimaatrampen en economische chaos," zei Transparency International voorzitter Delia Ferrera in een verklaring.

Volgens de eerste bevindingen van Transparency International staan momenteel slechts twee landen - op een totaal van 47 - nog op de "actieve uitvoeringslijst" van het OESO-verdrag: de Verenigde Staten en Zwitserland.

Paradoxaal genoeg staan de Verenigde Staten en Zwitserland ook onderaan de lijst in termen van "financiële transparantie".