Hiervan zijn de meeste (1. 881) rijexamens en 2.333 theorie-examens. Volgens de statistieken op de IMT-website zijn er mensen die al maanden of zelfs jaren wachten: 4 723 wachten al meer dan drie maanden en 105 al meer dan vier jaar.

Volgens JN is dit te wijten aan een "groot gebrek" aan examinatoren en instructeurs, verklaren de Automóvel Clube de Portugal (ACP) en de Portugese vereniging van rijscholen (APEC).

Aan JN bevestigde de IMT de vertragingen bij de theorie- en praktijkexamens, zowel in haar centra als in de particuliere, die gedeeltelijk het gevolg zijn van de maatregelen die tijdens de pandemie zijn toegepast. In gemeenten waar het aanbod van centra beperkt of exclusief is voor het IMT, "is er een extra beperking van de leveringscapaciteit", aldus het instituut. Om dit probleem te verhelpen heeft het IMT de lokale teams versterkt door examinatoren uit andere districten over te plaatsen en worden nieuwe professionals opgeleid.