Volgens de door de Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) gepubliceerde bulletins ter vergelijking van de elektriciteits- en aardgasprijzen, gebaseerd op gegevens van het Europees bureau voor de statistiek (Eurostat), bedroeg de gemiddelde elektriciteitsprijs in de huishoudelijke sector in de eerste helft van dit jaar in de 27 EU-landen 0,2595 euro per kilowattuur (€/kWh) en in de eurozone 0,2695 euro/kWh, respectievelijk 12% en 16% duurder dan in Portugal (0,2320 euro/kWh),

In het niet-huishoudelijke segment bedroeg de gemiddelde prijs in de 27 EU-landen 0,1926 euro/kWh en in de eurozone 0,2004 euro/kWh, respectievelijk 35% en 40% duurder dan de in Portugal gehanteerde waarde (0,1426 euro/kWh).

"In Spanje lagen de elektriciteitsprijzen 38% en 48% hoger dan in Portugal, respectievelijk voor het huishoudelijke en het niet-huishoudelijke segment", aldus ERSE.

In de eerste zes maanden van het jaar zijn de elektriciteitsprijzen in Portugal in het binnenlandse segment met 5,5% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2021.

In het niet-huishoudelijke segment was er "een sterke stijging" van de elektriciteitsprijzen, van ongeveer 18,2% ten opzichte van hetzelfde semester van 2021, maar nog steeds "veel lager" dan de stijging in Spanje, de EU of de eurozone (tussen 39,7% en 74,2%), aldus de regulator.

Tussen januari en juni was de gemiddelde elektriciteitsprijs (met vergoedingen en belastingen) in de huishoudelijke sector in Portugal (0,2320 euro/kWh) de 13e duurste van de 27 EU-landen, met Denemarken op de eerste plaats en Nederland als goedkoopste.

"In de eerste helft van 2022 noteerden de elektriciteitsprijzen voor het huishoudelijke segment de laagste waarden in de landen van Oost-Europa en Nederland. Anderzijds hadden de landen van Centraal-Europa, waaronder Duitsland, België, Denemarken, Spanje en Italië, de hoogste elektriciteitsprijzen", aldus ERSE.

Aardgasprijzen

Wat aardgas betreft, bedroeg de gemiddelde prijs in de binnenlandse sector in de 27 EU-landen 0,1080 euro/kWh), 13% duurder dan de in Portugal gehanteerde waarde (0,0958 euro/kWh), terwijl de gemiddelde prijs in de eurozone 20% hoger lag (0,1148 euro/kWh).

In de niet-huishoudelijke sector lag de gemiddelde prijs van 1,0687 euro/kWh aardgas in Portugal 1% boven de 0,0679 euro/kWh van de eurozone, maar 0,4% onder de 0,0690 euro/kWh van de UE27.

"Spanje heeft in de eerste helft 17% en 11% hogere aardgasprijzen dan Portugal, voor respectievelijk het binnenlandse en het buitenlandse segment", aldus de regelgever.

In het onderzochte semester was de gemiddelde prijs (met kosten en belastingen) voor aardgas die Portugese gezinnen betaalden de 10e laagste van de 27 EU-landen, met Zweden als duurste en Hongarije als goedkoopste.