De gegevens werden door de minister van Arbeid, Solidariteit en Sociale Zekerheid, Ana Mendes Godinho, naar voren gebracht tijdens een hoorzitting in de Commissie Begroting en Financiën als onderdeel van de bespreking in de specialiteit van de voorgestelde staatsbegroting voor 2023 (OE2023).

Volgens Ana Mendes Godinho hebben tot nu toe "ongeveer 55.000 werknemers" zich ingeschreven op de website van het Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) om hun belangstelling voor een baan in Portugal kenbaar te maken.

Ana Mendes Godinho benadrukte de "buitengewone ontwikkeling sinds 2015" met betrekking tot buitenlandse werknemers die hun loon aangeven bij de sociale zekerheid, waarbij zij aangaf dat er in 2015 "110.000 buitenlandse mensen bijdroegen aan het socialezekerheidsstelsel" en dat dit aantal in 2022 530.000 bedraagt.