"Natuurlijk gaan we de beslissing van de rechtbank aanvechten, in een proces waarin de gemeente de verweerder is en de projectontwikkelaar de belanghebbende partij. Onze juristen hebben de projectontwikkelaar al laten weten dat hij de werkzaamheden moet opschorten en we zullen rustig afwachten hoe het proces verloopt", aldus burgemeester Luís Encarnação.

De opschorting van de bouw van de commerciële ontwikkeling in Alagoas Brancas, een tijdelijk watergebied, werd bepaald door de administratieve en fiscale rechtbank van Loulé, naar aanleiding van een door de People-Animais-Natureza (PAN) aangevraagde opschorting.

Volgens Luís Encarnação "zal de gemeente de gerechtelijke beslissing aanvechten, zoals ze dat ook bij de andere twee heeft gedaan, waarbij de gemeente gelijk kreeg, omdat alles binnen de wet gebeurt, zonder het plan of enige regel of wet te overtreden".

De burgemeester merkte op dat het project voor de ontwikkeling werd goedgekeurd tijdens een kamervergadering in juli 2013, nadat het Portugese Milieuagentschap, de Commissie voor Coördinatie en Ontwikkeling van de Algarve en het Instituut voor Natuurbehoud en Bossen positieve adviezen hadden uitgebracht over de uitvoering ervan, "zonder te wijzen op enig milieubelang voor de plaats in kwestie".

Stedelijk plan

In een verklaring verduidelijkte het gemeentebestuur van Lagoa dat de verkaveling van Alagoas, waar de commerciële constructie zich bevindt, integraal deel uitmaakt van het in februari 2008 goedgekeurde urbanisatieplan van de stad, waarin het zuidelijke deel van de stad is gedefinieerd als een uitbreiding van de activiteiten en de vestiging van industriële, commerciële en dienstverlenende zones, en geen enkele manifestatie heeft ontvangen "voor of tegen tijdens de perioden waarin het openbaar werd besproken".

Tijdens de periode van openbare discussie over het in 2013 goedgekeurde en nu betwiste bouwproject van de handelsonderneming heeft "geen enkele burger zich uitgesproken, noch tegen, noch voor". voor", luidt de nota.

De burgemeester van Lagoa zei dat hij de betwisting niet begreep, niet in het minst omdat, benadrukte hij, "twee andere commerciële gebieden werden gebouwd op de site".

Luís Encarnação schatte dat "een omkering van het proces zou kunnen leiden tot 35 tot 40 miljoen euro verlies voor de gemeente, waardoor de gemeente voor een periode van ten minste een jaar onbestuurbaar zou worden".