Deze boetes, aldus de regelgevende instantie in een verklaring, vloeien voort uit het feit dat deze vier operatoren "gedragingen hebben aangenomen die waarschijnlijk een inbreuk vormen op de wettelijke regels die van toepassing zijn op de mededeling van wijzigingen van contractprijzen met betrekking tot een groot aantal abonnees, wat heeft geleid tot de praktijk van ernstige administratieve inbreuken, en voor het niet verstrekken van informatie aan Anacom".

MEO was de operator aan wie de hoogste boete werd opgelegd, namelijk 6,677 miljoen euro, gevolgd door de NOS (5,2 miljoen euro) en Vodafone Portugal (3,082 miljoen euro). Voor Nowo bedroeg de opgelegde boete 664 duizend euro.

"Het gedrag van deze operatoren houdt met name verband met het gebrek aan informatie, binnen de contractueel voorziene termijn, over het recht van abonnees om hun contract kosteloos op te zeggen indien zij het niet eens zijn met de voorgestelde prijsverhoging door de operatoren", verklaart Anacom.

Bovendien "is er ook sprake van een gebrek aan adequate communicatie van het prijsverhogingsvoorstel, aangezien in sommige gevallen de concrete waarde van de verhoging pas aan de abonnees werd meegedeeld lang nadat zij ervan op de hoogte waren gebracht dat de prijzen zouden stijgen en in andere gevallen omdat de concrete waarde van de voorgestelde verhoging niet beschikbaar werd gesteld in de vorm en op de plaats die in de mededeling van de contractuele wijziging waren vermeld".

Bij de NOS, zo voegt hij eraan toe, "is het feit dat de abonnees niet ten minste 30 dagen van tevoren van de voorgestelde prijsverhoging in kennis zijn gesteld, nog steeds aan de orde".