Volgens het Nationaal Instituut voor de Statistiek(INE): "Van het totale aantal mensen dat in het tweede kwartaal van 2022 werkloos was, bleef 53,9% (160,9 duizend) in die staat in het derde kwartaal van 2022, 26,1% (78,1 duizend) ging aan het werk en 20% (59,8 duizend) ging naar inactiviteit".

INE voegt daaraan toe dat ongeveer een derde van de werklozen (32,6%; 47,9 duizend) en een zevende van de "potentiële beroepsbevolking" (14,0%; 22,5 duizend) in het tweede kwartaal tussen juli en september aan het werk is gegaan.

In de onderzochte periode is 12,0% (86,7 duizend) van de zelfstandigen overgestapt naar werk voor anderen, terwijl "1,6% (65,2 duizend) van de mensen die een baan voor iemand anders hadden, is overgestapt naar zelfstandig ondernemerschap".

Het percentage mensen dat tussen het tweede en derde kwartaal van het jaar aan het werk bleef, maar van baan veranderde "daalde met 0,4 procentpunt ten opzichte van de laatste twee kwartalen en kwam uit op 3,1% (145,7 duizend)".