Het aantal bedrijven dat in de Europese Unie (EU) een insolventieprocedure moest starten, is in het derde kwartaal van dit jaar sterk gestegen. Volgens door Eurostat gepubliceerde gegevens steeg het aantal faillissementsverklaringen tussen juli en september met 16,3% ten opzichte van het tweede kwartaal. Dit scenario deed zich echter niet voor in Portugal, waar het aantal insolventieprocedures met 2,9% afnam, terwijl de registratie van nieuwe bedrijven met 6,8% op de derde plaats kwam.

Dit is het vijfde opeenvolgende kwartaal met een stijging van het aantal faillissementen, na een daling van 9,6% in het tweede kwartaal van 2021. De stijging was nog groter in de eurozone (19,3%), aldus het bureau voor Europese statistieken.

Alleen de transportsector ontsnapte aan deze stijging en noteerde in het derde kwartaal een daling van het aantal faillissementen met 5,4%. Accommodatie en levensmiddelen (+24,0%), financiële activiteiten en verzekeringen (+17,8%) en industrie (+16,2%) kenden de grootste stijgingen.

Van de lidstaten was Roemenië het land waar het aantal insolventieprocedures het sterkst daalde, met een daling van 36,1%, gevolgd door Cyprus (-32,7%) en Estland (-21,3%). Er zij op gewezen dat in 11 van de 16 lidstaten met beschikbare gegevens het aantal faillissementen is gedaald. De grootste toename van het aantal faillissementen werd daarentegen waargenomen in Hongarije (+110,6%), gevolgd door Spanje (+66,1%) en Litouwen (+4%).

Nieuwe bedrijven

Tegelijkertijd steeg de registratie van nieuwe bedrijven in het communautaire blok in het derde kwartaal van dit jaar met 2,6% ten opzichte van de voorgaande drie maanden, na een lichte daling in de eerste twee kwartalen. In feite overtrof het aantal nieuwe bedrijven in de eerste negen maanden van het jaar het aantal registraties in dezelfde periode in 2019, vóór de pandemie.

In vergelijking met het tweede kwartaal van 2022 werden de grootste stijgingen van het aantal registraties van nieuwe bedrijven waargenomen in Roemenië (+13,8%), Hongarije (+8,0%) en Portugal (+6,8%), terwijl Ierland (-44,0%), Slowakije (-8,7%) en Estland (-5,4%) de grootste dalingen lieten optekenen.