Volgens de BBC komt de discussie over het turfsteken voort uit een evenwicht tussen het behoud van de milieuwaarde van veengebieden versus het traditionele gebruik ervan als huisbrandstof. Het verbod heeft ook betrekking op de verkoop van rookkool en nat hout.