"Wat rechtvaardigt een verhoging van de tolgelden met 10% in januari? Niets," verklaarde hij.

António Costa sprak in Covilhã, op het XXe Federatieve Congres van PS/Castelo Branco.

In zijn toespraak wees de socialistische leider en premier op de inflatie als een van de vragen die moeten worden beantwoord en veronderstelde dat er sectoren zijn waarin de stijging wordt weerspiegeld in de uiteindelijke kosten, maar niet in het geval van tol.

António Costa benadrukte dat er in dit specifieke geval "geen sprake is van een stijging van de energiekosten", noch van een stijging van de productiefactor die een verhoging van de tolgelden met 10% door de concessiehouders van de autosnelwegen zou rechtvaardigen.

Costa beloofde dat hij maatregelen zou nemen, maar gaf niet aan welke.

"Er is geen stijging van de energiekosten, er is geen stijging van de productiefactor die rechtvaardigt dat de snelwegconcessiehouders de tolkosten met 10% verhogen, daarom zullen wij ingrijpen. Zodat zij deze omstandigheid niet aangrijpen voor een ongerechtvaardigde verhoging die de werking van de economie en de Portugezen als geheel ernstig zou schaden", benadrukte hij.

De concessiehouders van snelwegen hadden tot 15 november de tijd om hun prijsvoorstellen voor 2023 aan de regering mee te delen, waarna de staat 30 dagen de tijd heeft om opmerkingen te maken.