Volgens het Nationaal Instituut voor de Statistiek(INE) is 43,5% van de Portugese bevolking in 2021 alleenstaand (een stijging met drie procentpunten in tien jaar), terwijl 41% een gehuwde status heeft, wat neerkomt op een daling met 5,6 procentpunten ten opzichte van 2011 (46,6%).

De gescheiden bevolking is het afgelopen decennium met 2,4 procentpunten gestegen en overtrof voor het eerst de weduwe/weduwnaarpopulatie, die tussen 2021 en 2011 vrijwel ongewijzigd is gebleven: respectievelijk 7,5% en 7,3%.