De cijfers hebben betrekking op het tweede kwartaal van 2022 en betekenen een stijging ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Onderzocht werden negen landen: Bulgarije, Slowakije, Italië, Frankrijk, Slovenië, België, Oostenrijk, Ierland en Finland. Portugal is niet in deze analyse opgenomen.

Volgens een verslag van ECO is het percentage van de Europese bevolking dat "moeilijkheden" of "grote moeilijkheden" heeft om rekeningen te betalen in het tweede kwartaal van 2022 in alle geanalyseerde landen gestegen, met uitzondering van Slovenië en Finland, waar deze indicator met respectievelijk 0,1 en 0,5 procentpunt is gedaald.

De grootste vooruitgang werd dan weer waargenomen in Frankrijk en Oostenrijk, met een stijging van respectievelijk 5,6 en 2,7 procentpunten.

Het percentage van de bevolking dat "moeilijkheden" of "grote moeilijkheden" ondervindt bij het betalen van de rekeningen varieert van 11% in Finland tot 39,8% in Bulgarije. Het percentage van de bevolking dat zich in de tegenovergestelde situatie bevindt, namelijk "gemakkelijk" of "zeer gemakkelijk" om de rekeningen te betalen, lag tussen 3,6% in Bulgarije en 40,5% in Finland.

De Europese bevolking die "gemakkelijk" of "zeer gemakkelijk" rekeningen kan betalen, is in de negen onderzochte landen gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal van het jaar. De enige uitzondering op deze trend was Italië, waar de variatie met 0,3 procentpunten toenam.

Slovenië (-4,4 procentpunten) en Oostenrijk (-4 procentpunten) waren de landen met de grootste daling van het aantal mensen dat gemakkelijk of zeer gemakkelijk rekeningen kon betalen.