Hetzelfde geldt voor mensen van 40 jaar of ouder die 90 dagen of langer geleden met het geneesmiddel van Janssen zijn gevaccineerd.

Mensen die de afgelopen 150 dagen geen Covid-19 hebben gehad en het vaccinatieschema ten minste 150 dagen hebben doorlopen, komen volgens de gezondheidsautoriteiten momenteel in aanmerking voor de boosterdosis in het Open House-regime.

Deze modaliteit is, wat Covid-19 betreft, nog steeds beschikbaar voor primaire vaccinatie (het nemen van de eerste twee doses van om het even welk vaccin, met uitzondering van het eenmalige Janssen-vaccin) voor gebruikers van 12 jaar of ouder; boostervaccinatie (gewone "derde dosis") voor gebruikers van 18 tot 59 jaar; en seizoensgebonden boostervaccinatie ("vierde dosis") voor prioritaire beroepsgroepen (namelijk gezondheidsdiensten, brandweerlieden die betrokken zijn bij het vervoer van patiënten, gevangenispersoneel, enz.)

Deze personen kunnen dus rechtstreeks naar het vaccinatiecentrum of gezondheidscentrum gaan om het vaccin te ontvangen.