In antwoord op een verzoek om opheldering van Lusa, na het nieuws van de ontvangst van ten minste zes bombrieven in Spanje, bevestigde de SSI dat de antiterrorisme-coördinatie-eenheid (UCAT), die opereert in het kader van het interne veiligheidssysteem, "de situatie op de voet volgt" in "nauwe samenwerking met haar Spaanse, Europese en internationale partners".

"Indien, als gevolg van deze samenwerking met Spanje en internationale partners, en onze interne analyse, een herbeoordeling van de mate van dreiging en veiligheid gerechtvaardigd is, zullen door de bevoegde autoriteiten onmiddellijk de overeenkomstige en passende alarm- en veiligheidsmaatregelen worden genomen", aldus algemeen secretaris van de SSI, Paulo Vizeu Pinheiro.

De UCAT verenigt de Veiligheidsinformatiedienst (SIS) - die de mate van dreiging op het nationale grondgebied beoordeelt -, de gerechtelijke politie (PJ) - die bevoegd is om terrorisme te onderzoeken -, de PSP - die de installaties beschermt en "de bescherming van de ambassade van Oekraïne in Lissabon preventief heeft versterkt" -, de GNR, de Dienst Vreemdelingen en Grenzen (SEF), de Scheepvaartpolitie en de Strategische en Defensie Informatiedienst (SIED).

De SSI verzekerde ook dat al deze entiteiten "op een gecoördineerde en permanente manier" samenwerken met internationale partners, in het bijzonder met de Spaanse tegenhangers van de SIS en de PJ.

Woensdag raakte op de Oekraïense ambassade in Madrid een man ernstig gewond door de ontploffing van een artefact dat in een enveloppe zat. Sindsdien is het bestaan van nog vijf brieven met explosieven door de Spaanse autoriteiten onthuld, waarvan de laatste zich in de Amerikaanse ambassade op Spaans grondgebied bevindt.

Volgens de staatssecretaris voor Veiligheid van de Spaanse regering, Rafael Pérez, zijn de andere enveloppen met explosieven die in de afgelopen week zijn onderschept, gestuurd naar de premier, de minister van Defensie, een satelliet centrum en een wapenbedrijf.

De aan premier Pedro Sánchez gerichte enveloppe werd vorige week, op 24 november, onderschept en de rest werd tussen woensdag en donderdag geïdentificeerd.

Ondertussen heeft de minister van Buitenlandse Zaken, João Gomes Cravinho vandaag aan Lusa gemeld dat er aanwijzingen zijn gegeven aan de Portugese ambassades om zorgvuldiger te zijn bij het ontvangen van post, waarbij hij opmerkte dat de nationale diplomatieke missies "attent zijn".